Helgarbeten vecka 12

Våra arbeten i projektet Telefoncentralen fortlöper enligt tidigare information medpågående mark och sprängningsarbeten. Vi har dock ett behov av att arbeta helg viden del tillfällen, ett sådant tillfälle är nu i helgen den 21 mars. När vi arbetar helg följer vi Naturvårdsverkets vägledning kring buller från byggplatser och de tidsangivelsersom finns där. Vi vill med denna information avisera om helgens arbeten.

Tider och Naturvårdsverkets vägledning kring buller från byggplatser hittar ni på Naturvårdsverkets hemsida.

Fråga oss