På arbetsplatsen just nu

På arbetsplatsen just nu

När höstens mörker kom placerade vi ut belysningsmaster. Initialt var det problem med att de även lyste kvällar och nätter när inget arbete pågick. Vi har nu vidtagit ett flertal åtgärder för att det inte ska lysa dygnet runt.

Just nu monteras stommen vilket gör att det sakta men säkert går att se hur våra fina fasadväggar träder fram. Parallellt med stommontaget arbetar vi vidare med att återfylla marken runt fastigheten och våra källarväggar. I samband med det kapas även den så kallade sponten av, som sticker upp i markhöjd. Kapningsarbetet kan medföra en del ljudstörningar men vi gör fortsatt vårt bästa för att minska denna typ av störningar.

Säljstart

Säljstarten är beräknad till kvartal 1 och just nu pågår ett arbete med att ta fram material för att visa upp projektet. I december beräknar vi kunna visa upp projektets exteriör lite mer visuellt. Projektsidan, som kommer fyllas på med information allt eftersom, har nu äntligen publicerats. Gör gärna en intresseanmälan på brftelefoncentralen.se för att ta del av försäljningsmaterialet. På samma sätt som du får detta utskick om bygginformation får du då information om när bilder, priser och material publiceras på projektsidan skickat till din mejlkorg och behöver då inte aktivt söka upp informationen själv.

Fråga oss