På arbetsplatsen just nu

På arbetsplatsen just nu

Här följer lite information om vad som händer på arbetsplatsen på Telefonplan den närmsta tiden och över semesterveckorna.

På arbetsplatsen just nu och under semesterveckorna

Arbetet med projektet Telefoncentralen löper på och vi är nu klara med stommen. Det är en stor milstolpe för projektet då alla byggnader är resta. Nu kan det invändiga arbetet ta vid. Att stomarbetet är klart innebär att vi om några veckor kommer kunna montera ned våra kranar.

Utöver det invändiga arbetet, pågår just nu även arbeten uppe på taken där vi anlägger fina utemiljöer. Sist men inte minst rengörs och lagas fasaden utvändigt.

Under sommaren kommer det att pågå plattsättning och iordningställande av utemiljön i markplan. De invändiga arbetena kommer att vara färre under semesterveckorna. Det arbete som pågår invändigt under denna period är främst färdigställandet av en visningslägenhet. Utöver det avtar arbeten i fart under semesterveckorna och vi är åter i full produktion v.32.

Ture Wennerholms torg och närliggande korsning

Vid torget har vi varit flera aktörer som arbetat parallellt den senaste tiden. Det är Einar Mattsson, Vasakronan och Ellevio som har pågående arbeten. Avstängningar i området har lett till att mer trafik har passerat torget och korsningen. Vi har tillsammans med Vasakronan samordnat oss varje vecka för att arbeta med säkerheten och minimera störningen.

Vi på Einar Mattsson har vidtagit åtgärder för att avhjälpa säkerhetsrisker och störningar genom att förstärka skyltningen samt anlitat flaggvakter som är aktiva i samband med våra leveranser och inlastning. Vi arbetar regelbundet med att informera våra underentreprenörer om vikten av att beakta säkerheten och tider för ljudalstrande arbeten. Vi förstår att det detta ändå kan upplevas påfrestande i er boendemiljö och vi tackar för ert tålamod.

Stockholm Vatten och Avfall utför ledningsarbeten v.28–30

Stockholm Vatten och Avfall kommer under vecka 28–30 att utföra ledningsarbeten utmed LM Ericssons väg. Einar Mattssons lossningsficka kommer att flyttas något och vi kommer fortsatt att ha flaggvakter på plats.

Nästa bygginformation kommer i augusti.

Trevlig sommar!

2021-06-24
Håll avstånd, håll ut, rädda liv
Vi ber dig som har ett ärende att inte besöka oss eller ta emot besök från oss om du har hosta, feber, snuva eller ont i kroppen. Kontakta oss istället via telefon, mejl eller felanmälan.

Vi på Einar Mattsson gör allt för att du som kund ska känna dig trygg med oss. Våra kunder och medarbetares säkerhet har därför högsta prioritet. Vi följer löpande utvecklingen av situationen med anledning av Coronaviruset/Covid-19  och anpassar våra arbetsmetoder därefter.   Läs mer.
Fråga oss