Einar Mattsson har börjat bygget av brf Telefoncentralen

Publicerades 2020-02-04

Nyproduktion / Bygginformation / Brf Telefoncentralen / Bygginformation vecka 6-9

Einar Mattsson har börjat bygget av brf Telefoncentralen

Under vecka 6 2020 startade Einar Mattsson bygget av Brf Telefoncentralen på Telefonplan. I ett första skede sker arbeten med dragning av provisorier i form av vatten, avlopp samt byggström till personalbodar på byggområdet. Dessa arbeten begränsar framkomligheten på LM Ericssons Väg.

Tidplan för arbeten i närtid:

  • V.6 – Arbeten med provisorier 
  • V.7 – Markarbeten och schaktning startar
  • V.8 – Bergborrning
  • V.9 – Sprängningsarbeten 

Einar Mattsson informerar om pågående och kommande byggarbeten via nyhetsbrev och publicerar här samtliga byggrelaterade nyheter. Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet för att ta del av bygginformation löpande.

Fråga oss