Kontaktuppgifter

Publicerades 2020-02-04

Kontaktuppgifter

Behöver du komma i kontakt med ansvariga på byggarbetsplatsen, projektutvecklare eller entreprenören som ansvarar för sprängningsarbeten hittar du här kontaktuppgifter samt adress till Einar Mattssons etableringskontor på Telefonplan.

Platschef, Einar Mattsson Byggnads AB 
Jan-Olov Leijenquist
08-586 29 795
jan-olov.leijenquist@einarmattsson.se

Svarar på frågor om produktionen på plats.

Projektchef, Einar Mattsson Byggnads AB
Magnus Carlsson
08-586 63 87
magnus.carlsson@einarmattsson.se

Svarar på frågor om produktionen på plats.

Projektutvecklare, Einar Mattsson Projekt AB
Martin Michalski
08-586 264 91
martin.michalski@einarmattsson.se

Huvudansvarig för projektet.

Kontaktperson sprängningsarbeten, Berglaget AB
Dan Andersson
dan.andersson@berglaget.se
076-852 35 98

Etableringskontor
Tellusgången 2

Fråga oss