Inför sprängningsarbeten vid brf Telefoncentralen

Publicerades 2020-02-26

Nyproduktion / Bygginformation / Brf Telefoncentralen / Inför sprängningsarbeten vid brf Telefoncentralen

Inför sprängningsarbeten vid brf Telefoncentralen

Einar Mattsson har nu påbörjat markarbeten i projektet Telefoncentralen. Markentreprenör är Schaktmiljö AB vars arbete på platsen pågår under våren och sommaren.

En del av markarbetena utgörs av sprängningar i berg. Företaget som utför sprängningarna är Berglaget i Sverige AB. I tidigare nyhetsbrev meddelades att sprängningar påbörjas vecka 9. Det faktiska sprängningsarbetet planeras till den 5 mars, vilket är slutet på vecka 10. Borrnings- och förberedande arbeten startade under denna vecka.

Avisering om sprängning
Avisering kommer att ske med så kallade gula lappar som sätts upp i området. Det är även möjligt att få sms-avisering om när sprängningar ska ske. Registrera dig för sms-aviseringar här.

Fyll i namn och telefonnummer samt markera rutan för sms för att få aviseringar till din mobiltelefon.

Varje sprängning föregås av en lång signal följd av 20–25 korta signaler. Efter slutförd sprängning hörs en längre signal.

Försiktighetsåtgärder

Vår entreprenör Berglaget i Sverige AB har utfört riskanalyser och arbetsberett sina arbeten utifrån platsens förutsättningar. Några åtgärder är:

  • Sprängmatta och splitterduk placeras ovan ytan som sprängs.
  • Vaktposter placeras ut och spärrar av vid sprängningstillfället.
  • Vibrationsmätare placeras ut på närliggande byggnader för att säkerställa att vibrationer inte påverkar byggnaderna.
Kontaktuppgifter Bergslaget AB

Dan Andersson
dan.andersson@bergslaget.se
076-852 35 98

 

Fråga oss