Nyproduktion / Bygginformation / Brf Telefoncentralen / Beviljat bygglov och fortsatta arbeten

Beviljat bygglov och fortsatta arbeten

För de arbeten som har pågått fram till nu så har Einar Mattsson haft ett så kallat marklov. Nu i juni har vårt bygglov blivit klart och vunnit laga kraft. Detta innebär att vi nu går vidare med att bygga husen. Vi ska bygga tre huskroppar på platsen som kommer att inrymma totalt 157 stycken bostadsrätter. Säljstart för dessa beräknas till kvartal 1, 2021 och inflyttningsstart beräknar vi kunna påbörjas i slutet av samma år.

Gör en intresseanmälan på www.einarmattsson.se/telefoncentralen för att inte missa någon viktig information om lägenheterna, säljstarter och priser.

Restauranger vid torget

Denna vecka har Einar Mattsson även fått klart med tre restauranger som kommer etablera sina restauranger vid torget under början av 2022, i samband med att lägenheterna färdigställs. Aktörerna kommer vi presentera i ett utskick lite längre fram samt på projektets hemsida när vi lanserar den.

Arbeten under sommaren 2020

Sprängningsarbetena är slutförda under veckan och vi har kunnat påbörja arbetet med att gjuta grunden. Det är framförallt det arbetet med grunden som kommer att pågå under sommaren. Några källarväggar kommer även att monteras.Notera gärna att vi etablerar en mobilkran under vecka 29. Det kommer att innebära begränsad framkomlighet på LM Ericssons väg.  

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till Anna Larsson på anna.larsson@einarmattsson.se. Har du grannar som missat nyhetsbrevet får du gärna tipsa dem.

Fråga oss