Nyproduktion / Bygginformation / Brf Telefoncentralen / Åtgärder för att minska störningar

Åtgärder för att minska störningar

Arbetet med att bygga 157 nya bostadsrätter på vår fastighet fortskrider. Vi harförståelse för att ni som bor nära våra pågående byggnationer kan uppleva vissaljudnivåer och damm som störande. För att minska dessa störningsmoment försöker viständigt hitta åtgärdsmöjligheter. I dagsläget bevattnar vi för att minska dammet frånvåra markarbeten och har beställt ut vepor som ska fungera som ett skydd motdammspridningen. Ett plank kommer även att sättas upp på norra sidan för att, ommöjligt, minska ljud men framförallt dammspridningen.

Vi jobbar även aktivt med att säkerställa arbetstiderna på fastigheten, som i dagslägetär måndag - fredag klockan 07.00 - 19.00.

Spontarbeten v 17 med start fredag v 16

På fredag den 17 april, dvs nu på fredag, alternativt måndag den 20 april, kommer vipåbörja arbeten med spont. Detta är arbeten som låter mycket och vi vill därföruppmärksamma er om att detta arbete snart påbörjas och kommer att pågå under ca 1veckas tid. 

Fråga oss