Nyheter / 2021 / ”Jag vill bygga hus som jag själv vill bo i” — fredagsporträttet med projektchef Lars Thorén
2021-03-19

”Jag vill bygga hus som jag själv vill bo i” — fredagsporträttet med projektchef Lars Thorén

Lars Thorén började för bara några veckor sedan som projektchef i koncernens byggbolag. Han har inte bara en snickar-bakgrund, utan har även ett annat yrke på sitt CV. Under de kommande åren kommer Lars och hans team ha fullt upp med att bygga bostäder som han själv kan tänka sig bo i. Nu ägnas dagarna till att möta medarbetare, lära sig koncernen och inte minst att lära sig alla nya strukturer och system.

Hur vill du bli presenterad?
– Jag har jobbat i byggbranschen de senaste 12 åren, och började som snickare och arbetsledare med mycket arbete ute i skärgården. Där vi byggde bryggor och hamnanläggningar, körde båttransporter och gjorde mycket mark-, svets- och betongarbeten. Under en kort period var jag hantlangare i byggbranschen i London. Det var på den tiden man fick veckolönen i ett kuvert med felstavat namn på fredag eftermiddag.

Mitt egentliga fokus har sedan början av 2000-talet varit projektledning, både med IT-system, HR och bygg. De senaste sex åren har jag jobbat inom Skanska, några år som platschef inom ombyggnad och även projekteringsledare och projektchef inom nyproduktion.

Vilka ord tänker du på som kännetecknar Einar Mattsson idag?
– Då tänker jag spontant på orden ”framtid” och ”långsiktighet”.

Vad tror du att du kommer att vinna personligen genom att ha tagit anställning här?
– Här kommer jag att få möjlighet att vara med och bygga roliga projekt. Förhoppningsvis kan jag påverka både små och stora beslut under vägen för att det ska bli ett riktigt bra slutresultat.

 Vad gör egentligen en projektchef mer exakt?
– Som projektchef ansvarar jag för den affärsmässiga delen i projekten. I mitt fall inom Einar Matsson Byggnads AB, så ansvarar vi för produktionen, alltså hela uppförandet av husen. Det handlar bland annat om att ansvara för kalkyler, tidplaner, projekteringsfrågor, produktionsmetoder och inte minst bemanningen. Jag har också personalansvar för medarbetare och ett stort arbetsmiljöansvar. Ofta har man som projektchef flera projekt som pågår samtidigt men som befinner sig i olika faser.

Om man läser på om dig kan man se att du bland annat varit snickare. Har du nytta av att kunna det i din nuvarande position?
– Projektchef är ju en form av projektledare och i en sån roll har man alltid nytta av att kunna detaljerna som ligger till grund för framdrift och ekonomi. Det är alltid lättare att diskutera hur vi ska göra saker på bästa sätt om du kan prata med samma språk.


Historia

Visste du vad du ville bli när du var liten?
– I tonåren fotograferade jag mycket och utbildade mig lite senare till fotograf. Att kunna leva på mina bilder var en dröm som jag sedan efter många vedermödor uppfyllde under några ungdomsår.

Lever du efter några gyllene regler?
– Nja, inte mer än att man hela tiden måste försöka må bra. Jag försöker också skapa mig en tillvaro som gör att jag själv och de jag har omkring mig mår bra och har kul.

Återhämtning och att ha en lagom aktiv och avkopplande fritid gör att vi presterar bättre på jobbet. Hur ser din bästa lediga dag ut?
– Då är jag helst ute och klättrar i berg utan tider att passa och med gott sällskap.

Berätta något som folk inte tror om dig.
– Jag har hållit på med bergsklättring sedan jag var 16 år (1983) och har jobbat som fotoassistent till flera av de mer kända modefotograferna i New York under ett par år.


Ledarskap

Hur vill du bli uppfattad som chef?
– Oj, vilken svår fråga! Jag skulle önska att mina medarbetare nån gång i framtiden helt enkelt kan kalla mig för en bra chef. Som uppfattas som ödmjuk, tillgänglig och kompetent.

Upplever du att du jobbar digitaliserat?
– Just nu drunknar jag i alla nya moderna system som används här på Einar Mattsson. Jämfört med min tidigare arbetsgivare så befinner jag mig plötsligt i rymdåldern. Det kräver lite tillvänjning och tålamod.

Är du en värderingsstyrd person?
– Ja, det tror jag. Jag tycker framförallt att det är viktigt att man som anställd anpassar sig och tar till sig de värderingar som koncernen Einar Mattsson har. När jag tänker efter så är jag nog väldigt värderingsstyrd privat också.

Är du bra på att ge feedback?
– Jag är betydligt bättre på att ge positiv feedback än att ge annan typ av feedback.


Framtid

Många kommer till Einar Mattsson tack vare företagets fokus på långsiktighet. På vilket sätt kommer du att förvalta eller vidareutveckla långsiktigheten hos Einar Mattsson Byggnads AB?
– Jag tycker att det är jätteviktigt att göra saker som man själv kan stå för, i form av bra kvalitet på alla sätt. Jag vill bygga hus som jag själv vill bo i och där jag vet att det inte blir några stora problem. Jag har känslan av att Einar Mattsson står för samma saker och det känns jättekul.

Har du några framtidsspaningar för Einar Mattsson och branschen?
– Då svara jag energifrågor och hållbarhet genom hela husets livscykel. Från det att man ritar de första strecken på en ritning, så tycker jag man ska ge sig själv chansen att tänka energieffektivitet. Att nyttja den nya teknik som finns för att minimera klimatavtrycken vi gör så mycket som möjligt. Det låter lätt men kräver mycket i form av beslutsamhet och uppföljning.

Hur summerar du din första tid i koncernen?
– Det har varit tre roliga och spännande veckor med inbjudande och alltid glada nya  kollegor!

Fråga oss