Lokalhyresgäster / Aktuellt för lokalhyresgäster / Indexuppräkning av lokalhyror
2022-11-23

Indexuppräkning av lokalhyror

De flesta hyresavtal för lokaler har en indexklausul så att hyran regleras enligt konsumentprisindex (KPI). Bashyran justeras procentuellt årligen utifrån skillnaden mellan bastalet för oktober föregående år och innevarande år.

AdobeStock_145034048.jpeg

Statistiska centralbyråns senaste rapport visar att inflationstakten enligt KPI i Sverige uppgick till 10,8 procent jämfört med samma period ifjol. Det är en tydlig indikation på den generella höjningen för lokalhyror inför 2023.

Hyran för din lokal

Den nya hyran gäller från 1 januari 2023 och aviseras i mitten av december för kvartal 1.

Hur stor hyreshöjningen blir för den lokal som du hyr beror på olika variabler i ditt hyresavtal såsom bashyra, basmånad och hur stor andel av hyran som ska indexeras (oftast 100%).

Fråga oss