Einar Mattsson fastighetsförvaltning - ett tryggt val

Einar Mattsson har byggt, ägt och förvaltat hus i över 85 år. Vi kan hus, och förstår fastighetsägarens affär som ingen annan. Vi erbjuder fastighetsägare och bostadsrättsföreningar en personlig, proaktiv och långsiktig fastighetsförvaltning.

Du kan känna dig trygg med att:

  • Vi har mer än 85 års erfarenhet av att bygga och förvalta olika sorters hus. Därmed kan vi hus från början till hus.
  • Vi har gedigen kunskap om fastighetsägaransvar, myndighetskrav, säkerhet, underhåll och ekonomi.
  • Vi har digitala verktyg för att underlätta vardagen, bland annat för ekonomihantering och felstatistik.
  • Vi har ett strategiskt inköpsarbete med många ramavtal där ni får ta del av våra stordriftsfördelar.
  • Vi har en nära förvaltning och snabb service tack vare vår storlek och Stockholmsfokus.

Så här jobbar vi

Grundbulten för Einar Mattsson är och har alltid varit långsiktigt värdeskapande för kunden och för staden. Våra verksamheter bygger på långvariga och
hållbara affärsrelationer.

Vi väljer genomtänkta lösningar som skapar värde för kunden under husens hela livscykel. Vi väljer bort sådant som kan se bra ut för stunden, men blir dyrt i
längden.

Med en effektiv förvaltning stärker vi driftnettot. Det handlar om att hitta effektiva lösningar för att sänka energikostnader, öka hyresintäkter, samordna och
rationalisera det planerade underhållet och säkerställa en effektiv uthyrning.

Erfarenhet av många decenniers förvaltning gör att vi kan hus. Det kontinuerliga utbytet av kunskap och erfarenheter mellan fastighetsförvaltningen, byggentreprenad och projektutveckling gör att vi kan lösa många typer av problem.

Att arbeta med fastigheter och människors hem innebär ett stort ansvar. Vi har ett dedikerat team som sköter allt kring fastigheten. För att förutse, och därmed undvika, många problem har vi en närvarande och aktiv förvaltning med regelbundna ronder i alla fastigheter.

Vi är ett Stockholmsföretag med förvaltning av 15 000 lägenheter runt om i staden. Vår personal finns alltid nära till hands om det behövs snabba åtgärder i en fastighet.

Vi kan hus från början till slut

Vi har mer än 85 års erfarenhet av att bygga och förvalta olika sorters hus. Därmed kan vi hus från början till slut.

175 engagerade medarbetare

förvaltare • fastighetstekniker • hortonom • hyresjurist • energispecialister • smeder • byggprojektledare • snickare • ekonomer • utredare för olaga andrahand • drifttekniker • biträdande förvaltare • lokaluthyrare • hyresadministratörer • trädgårdsarbetare

Långsiktiga affärsrelationer

Ett gott samarbete

Våra verksamheter bygger på långsiktiga affärsrelationer. Det är viktigt för oss att du får en personlig förvaltning där vår personal är tillgängliga för dina frågor och utmaningar. När vi skriver avtal med dig får du ett dedikerat team. Förvaltaren sammanställer förvaltningsrapporter och rapporterar regelbundet utifrån avtal. Därmed får du god insyn i ekonomin och fastighetens underhållsbehov.

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer om våra förvaltningstjänster.

Fråga oss