Trygghet och säkerhet

Det är viktigt att du kan känna dig trygg i ditt boende. Därför förbättrar vi ständigt husens lås och belysning. Av brandsäkerhetsskäl ska du kontrollera att din brandvarnare fungerar och och att inte ställa föremål i trapphus och källargångar.

Regler för brandsäkerhet
  • Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för kontrollen. Fungerar inte brandvarnaren måste batteriet bytas. Om det uppstår problem, kontakta felanmälan.
  • Barnvagnar, rullatorer med mera får inte förvaras i trappuppgångar utan ska förvaras i cykel-/barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många olika kemikalier som vid brand snabbt orsaker kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt utgör ett hinder vid utrymning.
  • Om blinkande lysrör upptäcks i allmänna utrymmen ska detta omedelbart meddelas till felanmälan för åtgärd.
  • Brandfarliga varor (exempelvis gasol och bensin) får inte förvaras i lägenheten, på balkongen eller vinds-/källarförråd.
  • Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum. Cyklar kan utgöra ett hinder och försvåra en utrymning.
  • Dörrar till eller ifrån allmänna utrymmen får inte lämnas öppna eller blockeras.
  • I garage får endast uppställning av bil ske. Ingen annan förvaring får ske på eller i anslutning till garageplatsen (däck med mera). Inte heller några brandfarliga varor får förvaras där, annat än reservdunk som finns placerad i bil.
  • Gångar i källare och/eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods. Returpapper och grovsopor såsom kartonger, möbler eller liknande får heller inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen utan ska lämnas till återvinning eller på, av fastighetsägaren, anvisad plats.
  • Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.
  • Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger. Det är alltså inte tillåtet att grilla på balkonger eller uteplatser.
Fråga oss