Stöd till lokalhyresgäster

Som en del av det statliga stödet till lokalhyresgäster i utsatta branscher tog Einar Mattsson Fastighetsförvaltning under våren och sommaren emot ansökningar om hyresnedsättning från lokalhyresgäster. Ansökningstiden för det statliga stödet har nu gått ut och vi tar i dagsläget inte emot ansökningar. Men det finns andra statliga stöd som lokalhyresgäster kan söka.

Ansökan om hyresnedsättning kopplat till statligt stöd

Under våren och sommaren tog vi emot ansökningar om hyresnedsättning från lokalhyresgäster som uppfyllde kraven i i SFS 2020:237. Läs mer på svenskforfattningssamling.se. 

Samtliga ansökningar är behandlade om ansökan har skickats till Länsstyrelsen om det statliga stödet. Alla lokalhyresgäster som ansökt om hyresnedsättning har fått återkoppling på sitt ärende.

För det statliga stödet som gällde under perioden 1 april-30 juni har ansökningstiden gått ut och vi tar inte längre emot några ansökningar.

Andra statliga stöd som lokalhyresgäster kan söka

De nya skärpta lokala allmänna råden från Folkhälsomyndigheten innebär inte i sig att lokalhyresgäster har någon juridisk rätt till hyresreduktion.

Lokalhyresgäster som har drabbats av intäktsbortfall på grund av coronapandemin har istället möjlighet att stärka sin ekonomiska ställning genom att ansöka om de coronarelaterade stöd som regeringen har tagit fram, till exempel omställningsstöd, permitteringsstöd, stöd till enskilda näringsidkare och anstånd med skatteinbetalningar.

Sedan mars finns möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar som arbetsgivaravgifter och moms. Det nuvarande anståndet på ett år förlängs nu av regeringen med ytterligare ett år. Anstånd söks via Skatteverket.

2021-06-24
Håll avstånd, håll ut, rädda liv
Vi ber dig som har ett ärende att inte besöka oss eller ta emot besök från oss om du har hosta, feber, snuva eller ont i kroppen. Kontakta oss istället via telefon, mejl eller felanmälan.

Vi på Einar Mattsson gör allt för att du som kund ska känna dig trygg med oss. Våra kunder och medarbetares säkerhet har därför högsta prioritet. Vi följer löpande utvecklingen av situationen med anledning av Coronaviruset/Covid-19  och anpassar våra arbetsmetoder därefter.   Läs mer.
Fråga oss