Totalförvaltning

På Einar Mattsson har vi förvaltat fastigheter sedan 1950. Vi vet både hur man optimerar driftsnettot och förbättrar totalavkastningen på lång sikt. Vi sätter alltid fastighetsägarens affär främst, levererar kvalitet och fokuserar på att hitta lönsamma investeringar för framtiden.

Totalförvaltning innebär ett helhetsåtagande gentemot fastighetsägaren, där vi samordnar och effektiviserar både administrativ och teknisk förvaltning.

Ett team bestående av förvaltare, bostadskonsulent, förvaltningsekonom, fastighetstekniker och en energigrupp arbetar tillsammans för att såväl fastigheten som de boende ska må bra. Att vi är tillgängliga för både de boende och fastighetsägaren prioriterar vi högt.

Vi värnar om miljön och din ekonomi

Vår energigrupp arbetar med att optimera driften av våra egna och våra kunders fastigheter. Det innebär bland annat arbete med uppföljning av husets energianvändning. Förutom uppföljning och analys, identifierar vi kostnadseffektiva åtgärder för fastighetsägaren. Vi har prognosstyrning av fastigheternas värmesystem, vi genomför temperaturmätning i lägenheter och utför projekt från tilläggsisolering av vindar till utbyte av hela värmesystem.

Vårt fokus är också miljöeffektiv avfallshantering med ökad källsortering, säkerställa en bra innemiljö och ha hållbara transporter.