Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning handlar om att hålla fastigheten i ett gott skick och att optimera driften av denna.

Vi arbetar både långsiktigt och kortsiktigt. Vi har en långsiktig underhållsplanering för fastighetens utveckling över tid, något som gör att risken för akuta problem minimeras. De eventuella problem som ändå uppstår hanterar vi omgående. Vi tar också fram hållbara lösningar för energieffektivisering och identifierar andra tekniska förbättringsmöjligheter.

Vi på Einar Mattsson vet att fastigheten är till för de boende, och ser alltid till att bemöta dem på ett personligt och respektfullt sätt.

 • Vill du diskutera teknisk förvaltning med oss?  Kontakta 
  Mikael Dimadis
  VD, Einar Mattsson 
  Fastighetsförvaltning AB

  08-586 263 36.