Administrativ förvaltning

Administrativ förvaltning innebär att vi agerar som fastighetsägarens förlängda arm.

Vi har gärna långsiktiga relationer där vi till exempel stöttar fastighetsägaren vid uthyrning och omförhandling av lokaler, hyresförhandlingar och väl underbyggda bedömningar kring investeringar.

Vi utser alltid en uppdragsansvarig som blir fastighetsägarens enda kontaktyta. Denna sköter all avrapportering och samordning. Vi utser också en bostadskonsulent som de boende i fastigheten kan vända sig till.

  • Vill du diskutera administrativ förvaltning med oss?

    Kontakta vår förvaltningschef 
    Mikael Dimadis 
    08-586 263 36