Kvarnbacken

I området Kvarnbacken planeras det för ca 600 – 800 nya bostäder, varav Einar Mattsson ska stå för en tredjedel. Av de bostäder som planeras kommer två tredjedelar bestå av bostadsrätter och en tredjedel av hyresrätter. Einar Mattsson ska stå för hyresrätterna i området.

Under tiden detaljplaneprocessen pågår för bostäderna, vilket beräknas pågå i ca 2 år, ska en samverkansprocess inledas. Denna samverkansprocess har fått namnet Kalejdohill och är ett samarbete mellan Einar Mattsson, HSB och Veidekke. Tanken med Kalejdohill är att genom aktiviteter, temporära projekt och tillfälliga installationer skapa en mötesplats som kan fungera som lokal scen, plats för ideer och diskussioner samt vara ett offentligt rum och skyltfönster för gestaltningsfrågor. Kalejdohill ska även generera kunskap och idéer kring framtidens boende. 

Om området
Kvarnberget i Jakobsberg har länge varit en plats av betydelse för Jakobsbergs samhälle. Det är en kulturhistorisk parkyta med ett högt och centralt läge där en kvarn tidigare stod. 

  • Att hyra hos Einar Mattsson