• Snabbfakta om Stora Katrineberg

  Adress: Mejerivägen 7

  Område: Liljeholmen

  Byggår: 2013-2014

  Typ av fastighet: Hyresrätter

  Antal objekt: 83 Lägenheter

  Antal kvm: 5 000 m²

  Byggherre:

  Beställare:

  Entreprenadform:

  Projektbudget:

Stora Katrineberg 8

Det här projektet är en av de första fastigheterna som byggs som bostäder för att omvandla industriområdet i Liljeholmen till en attraktiv och vattennära stadsdel.

 • Snabbfakta om Stora Katrineberg

  Adress: Mejerivägen 7

  Område: Liljeholmen

  Byggår: 2013-2014

  Typ av fastighet: Hyresrätter

  Antal objekt: 83 Lägenheter

  Antal kvm: 5 000 m²

  Byggherre:

  Beställare:

  Entreprenadform:

  Projektbudget:

Projektet har skett i samverkan med beställaren där Einar Mattsson haft både projektering och produktion vilket gett en mycket snabb återkoppling mellan produktion, projektering samt beställare.

Projektet är en nybyggnation med hyresrätter och för att smälta in och återskapa den miljö där den nya stadsdelen växer fram har man valt en fasad i fyra olika material; tegel, puts, fasadskiva och plåt. Projektet har byggts enligt Miljöbyggnad silver vilket ställer höga krav på material och standard. Eftersom det pågår industri i området ställer det extra höga krav gällande industribuller där vi hittat flera effektiva lösningar. Projektet har bedrivits med egna hantverkare inom smide, betong och snickeri, som varit en fördel när det uppstått situationer som kräver snabba kast.

St Katrineberg 8 har varit ett mycket framgångsrikt projekt med extremt få bygganmärkningar tack vare den goda styrningen, väl genomför planering samt kvalitetssyn i god tid innan besiktning.