• Snabbfakta om Södra Paviljongen

  Adress: Centralplan 3

  Område: Centrum

  Byggår: Renovering 2013

  Typ av fastighet: Centralstationen

  Antal objekt:

  Antal kvm: 1200 m²

  Byggherre:

  Beställare:

  Entreprenadform:

  Projektbudget:

Södra Paviljongen

I anslutning till moderniseringen och grundförstärkningen av Centralstationen byggde Jernhusen om Södra Paviljongen till attraktiva kontorslokaler som anpassades för nya hyresgäster. Byggnaden är ett annex vid Tegelbacken söder om stationen och byggdes 1927 som ankomsthall för resande söderifrån. Den har entréer mot både stationen och Vasagatan.

 • Snabbfakta om Södra Paviljongen

  Adress: Centralplan 3

  Område: Centrum

  Byggår: Renovering 2013

  Typ av fastighet: Centralstationen

  Antal objekt:

  Antal kvm: 1200 m²

  Byggherre:

  Beställare:

  Entreprenadform:

  Projektbudget:

Projektet omfattade hela huset i tre plan, inklusive en ljusgård samt återuppbyggnad av torgytan framför paviljongen. Ombyggnationen är certifierad enligt Miljöbyggnad silver och innefattar energioptimering, tilläggsisolering av ytterväggar och vindbjälklag samt byte av glaslaternin.

Att det handlade om et byggnadsminne enligt kulturminneslagen medförde sina utmaningar bland annat genom att det finns antikvariska målningar med linoljefärger. Detta gjorde det komplext att förbättringsmåla och medförde längre byggtider.