• Snabbfakta om Kv Riset 10

  Adress: Tengdahlsgatan 24-30,Barnängsgatan 58-60, Gaveliusgatan 11

  Område: Södermalm

  Byggår: Renovering 2013-2014

  Typ av fastighet: Bostäder

  Antal objekt: 132 lägenheter

  Antal kvm: 14 000 m²

  Byggherre:

  Beställare:

  Entreprenadform:

  Projektbudget:

Kv Riset 10

Projektet är beläget i ett flerbostadshus från 1949-50 på Södermalm. Ett komplext ombyggnadsprojekt med en mycket omfattande renovering av J-format kvarter. Byggnaden består av 109 befintliga lägenheter och på markplan där tidigare lokaler och butiker har funnits har vi byggt 23 nya lägenheter.

 • Snabbfakta om Kv Riset 10

  Adress: Tengdahlsgatan 24-30,Barnängsgatan 58-60, Gaveliusgatan 11

  Område: Södermalm

  Byggår: Renovering 2013-2014

  Typ av fastighet: Bostäder

  Antal objekt: 132 lägenheter

  Antal kvm: 14 000 m²

  Byggherre:

  Beställare:

  Entreprenadform:

  Projektbudget:

Stamrenoveringsarbete har genomförts i samtliga 109 befintliga lägenheter samt totalrenovering är genomförd i 26 av dessa. Ny undercentral och ett nytt värmesystem med nya radiatorer har installerats.

Installation av två nya energieffektiva FTX-ventilationssystem som förser de 23 nya markplanslägenheterna samt de allmänna utrymmena i källaren som tvättstugor och lägenhetsförråd.

Samtliga fönster i fastigheten har bytts ut samt en total genomgång och renovering av tak med utbyte av takbeläggning. På innergården har det installerats en ny sopsugsanläggning under marken och gården har renoverats med bland annat nya uteplatser till de nya markplanslägenheterna.

Exteriört renoverades den skyddsklassade fasaden med putsarbeten på tegelfasad. Detaljprojekteringen utfördes av egen projekteringsledare och var uppdelad per stamläge. I entreprenaden fanns krav på klassning som Miljöbyggnad brons. 

Samtliga stamrenoveringar utfördes med kvarboende under hela projektet, vilket har ställt höga krav på hänsyn, information och kommuniktiaton. För att hantera detta har Einar Mattsson haft en särskild ROT-koordinator under hela projektet.