• Snabbfakta om Redaren

  Adress: Redargatan 3-11

  Område: Hammarby sjöstad

  Byggår: 2009

  Typ av fastighet: Bostadsrätter

  Antal objekt: 104 Lägenheter

  Antal kvm: 5774 m²

  Byggherre:

  Beställare:

  Entreprenadform:

  Projektbudget:

Kv Redaren

Einar Mattsson tecknade 2006 ett samverkansavtal med HSB Bostad gällande totalentreprenad med projektering och produktion av 104 st bostadsrätter i Hammarby Sjöstad.

 • Snabbfakta om Redaren

  Adress: Redargatan 3-11

  Område: Hammarby sjöstad

  Byggår: 2009

  Typ av fastighet: Bostadsrätter

  Antal objekt: 104 Lägenheter

  Antal kvm: 5774 m²

  Byggherre:

  Beställare:

  Entreprenadform:

  Projektbudget:

Denna HSB-bostadsrättsförening i Hammarby Sjöstad består av fem trapphus i en L-formad huskropp med sex våningar samt en portik för brandutrymning och transporter. Gården är gemensam med grannfälligheten. Under huset finns ett garage för 40 platser samt förrådsutrymmen.

Entreprenaden innefattade projektering och produktion, som båda sköttes i egen regi. Inför byggnationen skedde sprängning och schaktning. Något som komplicerade projektet var att många andra produktioner pågick samtidigt på en begränsad yta. Det gjorde det nödvändigt med mycket samordning med övriga byggentreprenörer.