• Snabbfakta om Dorabella

  Adress: Annedalsvägen 21-30

  Område: Annedal

  Byggår: 2010-2012

  Typ av fastighet: Bostadsrätter

  Antal objekt: 69 lägenheter

  Antal kvm: 5 400 m²

  Byggherre:

  Beställare:

  Entreprenadform:

  Projektbudget:

Dorabella

I stadsdelen Mariehäll, på Stockholmssidan av gränsen till Sundbyberg, byggdes det nya bostadsområdet Annedal. Einar Mattssons bidrag till det nya området var att, i egen regi, uppföra dessa flerfamiljshus med bostadsrätter.

 • Snabbfakta om Dorabella

  Adress: Annedalsvägen 21-30

  Område: Annedal

  Byggår: 2010-2012

  Typ av fastighet: Bostadsrätter

  Antal objekt: 69 lägenheter

  Antal kvm: 5 400 m²

  Byggherre:

  Beställare:

  Entreprenadform:

  Projektbudget:

Projektet består av tre huskroppar med sex trapphus i fyra till sex våningar. Gårdarna mellan husen fick båtkänsla med bryggor och vass. Tillvalen var omfattande med fyra koncept och fritt val av tapeter. Samtliga lägenheter såldes direkt.

Miljökraven var höga, bland annat skulle energiförbrukningen inte överstiga 65 kwh/m2/år vilket uppnåddes med bland annat FTX-ventilationssystem. På grund av järnvägen på andra sidan av Bällstaån fanns också höga bullerkrav. För att hålla nere ljudnivån byggdes triangelformade balkonger med ljudavskärmande glassidor.

Det som var särskilt komplicerat var grundläggningen på den sanka marken i anslutning till ån. Risken för sättningar måste avvärjas. Stommen monterades av Einar Mattssons montagelag och består av prefabricerade betongelement och ytterväggar med färdig fasad.