• Snabbfakta om Hamnmagasinet

  Adress: Mjölnarvägen 16

  Område: Kvarnholmen

  Byggår: 2011-2013

  Typ av fastighet: Bostadsrätter

  Antal objekt: 71

  Antal kvm: 8 894 m²

  Byggherre:

  Beställare:

  Entreprenadform:

  Projektbudget:

Brf Hamnmagasinet

Detta projekt är en del av Kvarnholmens omvandling från industriområde till en ny och attraktiv vattennära stadsdel. Einar Mattsson har konverterat ett gammalt hamnmagasin, som var en del av kvarnen Tre Kronor, till lägenheter med fantastisk utsikt över Saltsjön och Djurgården.

 • Snabbfakta om Hamnmagasinet

  Adress: Mjölnarvägen 16

  Område: Kvarnholmen

  Byggår: 2011-2013

  Typ av fastighet: Bostadsrätter

  Antal objekt: 71

  Antal kvm: 8 894 m²

  Byggherre:

  Beställare:

  Entreprenadform:

  Projektbudget:

Industrifastigheten med tolv våningar har nu omvandlats till 71 bostäder med lokaler i bottenplan.

Projekteringen skedde med egen personal i samverkan med beställaren. Projektet var komplicerat då husets stommar består av en pelarlösnig med svaga bjälklag. Stommen med pelarlösningen har format lägenheternas utseende och gett dem en alldeles speciell karaktär. Mot vattnet är fasaden i rött tegel blåklassad (k-märkt) och den har därför bevarats i ursprungligt skick. 

De två fasader som inte vetter mot vattnet revs däremot, liksom taket och det övre bjälklaget. I syfte att åstadkomma bra planlösningar för lägenheterna flyttades hissar och trapphus till nya lägen i byggnaden. De nya fasaderna har försetts med balkonger. Installationer och samtliga ytskikt är nya och lägenheterna har försetts med öppna spisar.