Vårt varumärke

Summan av Einar Mattssons bolag är större än de enskilda delarna var för sig. Därför arbetar vi under ett gemensamt varumärke.

Vart och ett av våra bolag är specialister på sitt område, men tillsammans kan vi allt som är värt att veta om fastigheter och fastighetsägande. Och vi delar värderingar och en gemensam syn på vad vi vill åstadkomma för våra hyresgäster och kunder. Detta har vi sammanfattat i en varumärkesplattform, som alla medarbetare använder som ledstjärna för att bygga och stärka varumärket i det dagliga arbetet.

 


 

Vår vision

Nästa kapitel ska vara det bästa i Einar Mattssons och stadens historia.

Så här tänker vi:

Vi har en historia som vi är stolta över. Men vi är inte klara än och vi nöjer oss inte med att leva på gamla meriter. Vi vill fortsätta utveckla, bygga och ta hand om den här staden, och vi vill göra det på ett sätt som ger avtryck inte bara på kommande generationer medarbetare, utan även i den stad vi lever och verkar i.

Vårt löfte

Vi erbjuder genomtänkta hus och lösningar som skapar värde för medvetna kunder som vill ha ett bättre och enklare liv, vilket gör att de känner sig respekterade, stolta och trygga.

Så här tänker vi:

Det vi äger, förvaltar, utvecklar eller bygger får ett större värde. En ny fastighet kan göra ett område säkrare, en ombyggnation att ytor används på ett smartare sätt och välskötta fastigheter att de som bor och arbetar där trivs. Vi tänker till lite extra för att tillgodose behoven hos dem vi har att göra med. De ska känna sig trygga med oss och våra fastigheter. Och stolta över att jobba med oss.

Vår personlighet

Omtänksam, engagerad och framåt

Så här tänker vi:

Det som gjorde Einar Mattsson framgångsrik och omtyckt är också de värden vi vill bevara och förstärka. Vi bygger och förvaltar för människorna som bor eller arbetar i de hus vi äger eller förvaltar åt andra. Och vi gör det för varandra, tillsammans. Vi är engagerade både genom att vi följer husen genom hela deras livscykel och genom att hitta nya lösningar för nya hus. Och vi vill alltid ligga steget före och bli bättre på det vi gör.