Einar Mattssons stiftelse för bygg- och fastighetsforskning

Byggmästare Einar Mattsson grundade stiftelsen 1998 och donerade ett startkapital i samband med att det nya Moderna Museet och Arkitekturmuseet invigdes.

Stiftelsens ändamål är att stödja byggnads- och bostadsforskning som utvecklar byggteknik och fastighetsförvaltning.

Arkitekt- och designcentrum är utsett att förvalta stiftelsen och årligen tas ansökningar om stipendier emot.

Stiftelsen styrelse utvärderar ansökningar, utser därefter stipendiater och fastställer stipendiesummor.