Einar Mattsson Projekt AB

Einar Mattsson är en långsiktig fastighetsaktör som varit verksam på Stockholms bostadsmarknad i 80 år.

Med våra 5000 bostäder är vi idag Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder. I koncernen ingår också en förvaltningsentreprenad som förvaltar ca 13 500 bostäder och en byggentreprenadverksamhet. Einar Mattsson Projekt AB är det av dotterbolagen som arbetar med att utveckla nya bostäder i Stockholms län där råmark eller projektfastigheter förvärvas och utvecklas till efterfrågade bostäder. Bolaget har som mål att färdigställa minst 4000 lägenheter till 2024. 

Från ax till limpa

På Einar Mattsson Projekt AB arbetar vi från ax till limpa med bostadsprojekt i Stockholmsområdet. Det som särskiljer oss från mängden är bland annat att vi har ett förvaltningstänkande i botten. Det innebär att bostäderna vi skapar ska ha en standard utöver det vanliga. Bostäderna ska vara lättskötta och effektiva med goda energivärden, hållbara materialval och flexibla lägenheter som går att anpassa över tid. Det ska vara enkelt och tryggt att bo i en bostad av Einar Mattsson.

Vi bygger Stockholm

Vi har deltagit i utbyggnaden av Storstockholm, på senare tid bland annat genom samverkansprojekt med andra exploatörer i Hammarby Sjöstad och på nordvästra Kungsholmen. För nuvarande är vi bland annat med i utvecklandet av Norra Djurgårdsstaden, Kvarnholmen, Hagastaden och Årstafältet.

 


Företagsledning

Ledningsgrupp 

Mikael Anjou, VD
Sara Albrecht, projektutvecklingschef
Britta Blaxhult, mark- och förvärvschef
Henrik Larsson, produkt- och verksamhetsutvecklingschef
Jonas Palén, sälj- och marknadschef