Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB är koncernens produktionsorganisation som säkrar en effektiv och högkvalitativ nybyggnads- och renoveringsverksamhet för koncernens projektbolag EMP och fastighetsbolag EMFF i Stockholmsregionen.

Vi har en unik förståelse för fastighetsägarens affär och vi hjälper till att utveckla fastigheten genom hela dess livscykel. Einar Mattsson Byggnads AB arbetar alltid med hållbara material och beprövade metoder. Vi har också en effektiv kundprocess som säkrar att vi lever upp till det vi lovar. Våra lösningar är genomtänkta, framsynta och präglas av stor omtanke om de boende.

Hög kvalitetsnivå för fastighetsägarens bästa 

För oss är det viktigt att säkerställa en hög kvalitetsnivå på våra arbeten. Vi arbetar systematiskt med dessa frågor med sikte på nya metoder och byggprocesser. Vi har alltid fastighetsägarens bästa för ögonen, arbetar med goda relationer och levererar produkter av hög kvalitet. 

Fokus på hållbarhet

Vårt starka fokus på hållbarhet gör det naturligt för oss att minimera påverkan på miljön som beaktas vid projektering, produktion och förvaltning. Vi föreslår alltid våra kunder miljövänligare alternativ.

Ständiga förbättringar 

Vårt ledningssystem är BF9K-certifierat. Det innebär att vi arbetar strategiskt och systematiskt med ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan, effektivisera vårt arbete och möta våra kunders förväntningar. I vårt dagliga arbete utgår vi från den verksamhetspolicy som beskriver vårt förhållningssätt avseende kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet.

Jobba hos oss

På Einar Mattson finner du oanade karriärsmöjligheter. Inom byggbolaget erbjuder vi dessutom ledarskaputveckling för samtliga medarbetare löpande. Inom bolaget finns en stor stolthet för våra gemensamt byggda projekt och slutförda uppdrag och du har stora möjligheter att lyftas till nya uppdrag inom koncernen. PÅ Einar Mattsson finns ett traineeprogram, och några har yrkesväxlat mellan bolagen inom koncernen. Se om du hittar någon ledig tjänst att söka här, eller gör en spontanansökan här. 


Företagsledning


Mikael Anjou, VD


Ledningsgrupp 

Anna Mellström, affärsområdeschef byggproduktion
Christina Eriksson, HR-specialist 
Jan Eriksson, eftermarknadsansvarig 
Robin Blomquist, projektchef
Markus Israelsson, projektchef
Adela Pedersen, ansvarig projektstöd och kalkyl
Carolina Leijon, verksamhetsutvecklingschef
 

  • Vårt förhållningssätt

    I vår verksamhetspolicy kan du läsa om vårt förhållningssätt avseende kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete:

    Vår verksamhetspolicy (pdf)