Bostadspolitik

För att vi ska få EN fungerande bostadsmarknad krävs inte bara ett kontinuerligt byggande utan också en ny lagstiftning där reglerna får oss att fatta rätt beslut, på rätt grunder när vi ska flytta in i en ny bostad.

 Frågorna vi behöver ställa oss är:   

  • Hur möter en fungerande bostadsmarknad bäst bostadskonsumentens behov i olika skeden i livet?
  • Vilka funktioner finns på den framtida fungerande bostadsmarknaden?
  • Vilken roll ska bostaden ha i människors privatekonomi?
  • Vilka ska kunna stå på egna ben och vilka måste ha stöd?
  • Vad behöver politiken styra respektive inte styra över?