För underleverantörer och partners

Einar Mattssons långa byggmästartradition genomsyras av ett högt kvalitetstänkande. Vi arbetar alltid med hållbara material och beprövade metoder samt säkerställer att våra arbeten håller hög kvalitet. Vi ser alltid till fastighetsägarens bästa, och levererar produkter av hög kvalitet i rätt tid.

För oss är goda relationer och ett långsiktigt förtroende med våra kunder men också våra leverantörer viktigt.  Vi ställer höga krav på oss själva. Samma höga krav ställer vi också på våra samarbetspartners.

Det finns fördelar med att samarbeta med oss på Einar Mattsson:

 • Vi strävar efter långsiktighet.
 • Vi utvecklas tillsammans med våra långsiktiga samarbetspartners.
 • På arbetsplatsen planerar vi tillsammans med våra leverantörer vilket skapar ett smidigt och effektivt byggande för alla parter.
 • Vi är en ekonomiskt stark beställare.
 • Vi har hög köptrohet.
 • Vi har ett starkt varumärke som det är positivt att förknippas med.

Vill ni anmäla intresse för ett samarbete med oss?

 • Ett omtänksamt företag

  Einar Mattsson är ett företag vars verksamhet kännetecknas av omtänksamhet, engagemang och framåtanda. För att vi ska kunna uppfattas på detta sätt behöver vi och våra leverantörer dela vissa grundläggande värderingar. Dessa värderingar finns beskrivna i vår Verksamhetspolicy. Läs mer här

 • Kvalitet, miljö och trygghet

  Vi vill skapa trygga arbetsplatser med goda arbetsvillkor för våra medarbetare, men också våra samarbetspartners. Vi vill också värna om miljön och arbeta med miljöbedömda varor. Därför använder vi oss av flera råd, riktlinjer och avtal.