Uthyrningspolicy

Allmän information till alla sökande

Einar Mattsson förmedlar bostäder i egen regi samt via Stockholms Stads Bostadsförmedling. Förmedling sker dels internt till de boende inom Einar Mattsson och dels till externa sökande. Till interna sökande räknas förstahandshyresgäst hos Einar Mattsson som står för kontraktet, och bott i nuvarande lägenhet i minst 3 år. Till externa sökande räknas alla som inte bor hos oss. Alla som fyllt 18 år och uppfyller kraven enligt uthyrningspolicyn har möjlighet att söka bostad.

Einar Mattssons uthyrningspolicy
Rätt kund till rätt bostad är grundtanken i vår uthyrning. Det innebär att vi, med hänsyn till företaget och befintliga kunders bästa, fäster stor vikt vid valet av ny kund.

Inom Einar Mattsson förmedlas bostäderna efter kötid. För dig som är kund i vårt botorg men inte bor hos oss räknas kötiden från ditt anmälningsdatum.

För dig som bor hos oss räknas kötiden från och med inflyttningsdatum i den lägenhet där du har kontrakt idag.

Inkomst
Vi förväntar oss goda referenser från tidigare hyresvärd samt en god ekonomi. Med god ekonomi menar vi att du har inkomst av arbete, pension, a-kassa eller studiemedel så att det räcker för både hyra och uppehälle. Innan vi tecknar kontrakt med dig tas alltid en kreditupplysning. Betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder accepteras inte.

Trångboddhet
Vi har regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter.

Därför har vi gjort en bedömning angående hur många som får bo i en lägenhet:
1 rok max två personer
2 rok max tre personer
3 rok max fyra personer
4 rok max sex personer
5 rok max åtta personer
6 rok max åtta personer

Boende inom Einar Mattsson
Vi har samma förväntningar på dig som kund som vid nyinflyttning. Det vill säga att även när du flyttar intern inom Einar Mattssons hus prövas betalningsförmågan och inga återkommande störningar eller hyresskulder får finnas.

Att söka bostad
Innan du kan delta i intresseanmälningarna måste du registrera dig på Mina sidor och vårt Botorg. Observera att du inte kan påverka rangordningen genom att ringa till oss. Vi har inget förturssystem för trångboddhet, separationer eller liknande.

Intressenter som lämnat uppenbart oriktiga uppgifter i sin intresseanmälan stryks.

Lediga bostäder presenteras och visas under sju dagar. Under denna tid får du anmäla intresse på ett eller flera objekt. Hör du inte av oss inom 14 dagar från det att du anmält intresse för en lägenhet, har du tyvärr inte blivit erbjuden den. Du får anmäla ditt intresse för högst tre lägenheter samtidigt.

Kallelse till visning, erbjudande om lägenhet och andra kontakter med de sökande sker via e-post. Du måste vara tillgänglig och besvara eventuella meddelanden från oss för att kunna vara med i den process som kan leda till kontrakt.

Några köer för framtida tilldelning av lägenheter existerar inte, du måste anmäla intresse på varje enskilt objekt som läggs ut till förmedling.

Du blir spärrad i 12 månader om du har svarat nej (ej svar räknas som nej) på 5 erbjudanden inom ett år. Detta för att korta ner vår uthyrningsprocess och då många anmäler sitt intresse för lägenheter de egentligen inte är intresserade av.

Det är viktigt att fylla i intresseanmälan så noga som möjligt.

Du måste själv aktivt anmäla intresse genom att registrera dig även om du bor hos oss.
Kom ihåg att uppdatera eller förnya dina uppgifter en gång per år för att din intresseanmälan skall finnas kvar.

Einar Mattssons Botorg
Det är kostnadsfritt att finnas med på Einar Mattssons Botorg. För att vara kvar på Botorget och behålla dina insamlade poäng ansvarar du själv för att logga in minst en gång per år. Notera även att poängen är personliga och knutna till ditt konto. Poängen kan INTE överföras till någon annan person.
När du tilldelas ett tillsvidarekontrakt i en fastighet som förvaltas av Einar Mattsson nollställs dina poäng i Botorget, oavsett vilket företag som har förmedlat hyreskontraktet.

Information speciellt till interna sökanden
Du som står för ett förstahandskontrakt hos Einar Mattsson kan efter tre års boendetid i nuvarande lägenhet byta och söka till ett nytt boende inom företaget genom att söka de lediga lägenheter som kommer ut till uthyrning.

Hyresgäst med rivningskontrakt, andrahandskontrakt, handikapplägenhet eller tjänstebostad får ej ställa sig i interna bostadskön.

Hyreslagens regler om uppsägningstid tre (3) månader gäller för den lägenhet man lämnar.
Dubbelhyra debiteras högst under två (2) månader.

Information speciellt till externa sökanden
Om du erbjuds en bostad och redan har ett förstahandskontrakt hos annan värd måste du säga upp detta. Att detta är gjort skall du styrka genom att visa upp det uppsagda kontraktet för oss.

Om du söker och erbjuds en bostad och idag äger din bostad (bostadsrätt, fastighet) måste du sälja den.