Kylskåpet

Kylskåpet behöver rengöras med jämna mellanrum. Om det rinner vatten ur kylskåpet kan det bero på att hyllorna sitter fel eller att avrinningshålet i kylskåpets botten är tilltäppt.

Kylskåpet ska i normala fall ta hand om kondensvattnet själv men om matvaror står för nära den bakre kylskåpsväggen eller om smuts fastnar i det lilla avrinningshålet söker sig vattnet andra vägar.

Så här rengör du ditt kylskåp:

  • Ta ur och rengör hyllorna
  • Torka ur kylskåpet med våt trasa

  • Rengör det lilla hålet i kylskåpets botten där kondensvattnet ska rinna ut. Det går bra att till exempel använda en piprensare som kan rengöra hela vägen ner till botten av behållaren bakom kylskåpet.
  • Tänk på att sätta tillbaka hyllorna med den förhöjda bakkanten uppåt och inåt mot kylskåpsväggen. Det ska alltid finnas ett litet mellanrum mellan kylskåpsväggen och hyllan.

Hyllplan i kylskåpet

  • När du ställer tillbaka matvarorna tänk på att de inte ska luta mot bakre kylskåpsväggen där kylplattan sitter.