Frågor och svar hyror och kontrakt

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om boende och om våra hyresrätter.

Ditt boende

 • Jag har tappat bort min hyresavi, hur får jag en ny?

  Svar:

  Om du bor i en fastighet ägd av Einar Mattsson Fastighets AB eller av Systrarna Elfvings Stiftelse hittar du  avierna under ”Mina sidor”. Logga in på ”Mina sidor” där alla dina hyresavier finns.

   

  Bor du hos en annan fastighetsägare i ett hus som förvaltas av Einar Mattsson, kontakta din bostadskonsulent för att få en ny hyresavi.

 • Hur lång uppsägningstid har jag?

  Svar:

  Uppsägningstiden för en lägenhet är vanligtvis tre månader och räknas i hela kalendermånader. Din uppsägningstid står specificerad i ditt hyreskontrakt.

   

  Uppsägningstiden för parkeringsavtal och garagekontrakt regleras i avtalen och kontrakten.

 • Vilka typer av förändringar får jag göra i min lägenhet?

  Svar:

  Du får på egen bekostnad måla och tapetsera om i lägenheten, förutsatt att arbetet blir fackmannamässigt utfört och att resultatet (till exempel färg och form) kan accepteras av framtida hyresgäster.

   

  Uppfyller du inte dessa krav kan du bli skyldig att återställa lägenheten.

   

  Du får inte göra ändringar i planlösningen eller ingrepp i el- eller vattenledningar. Prata alltid med din förvaltare innan du påbörjar arbetet. Det gäller särskilt om du vill sätta in persienner, lägga golv eller heltäckningsmatta, eller göra åtgärder i våtutrymmen.

 • Vilka generella brandskyddsregler gäller i en flerfamiljsfastighet?

  Svar:

  Barnvagnar, rullatorer med mera får inte förvaras i trappuppgångar utan ska förvaras i cykel-/barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många olika kemikalier som vid brand snabbt orsaker kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt utgör ett hinder vid utrymning.

   

  Om blinkande lysrör upptäcks i allmänna utrymmen ska detta omedelbart meddelas till felanmälan för åtgärd.

   

  Brandfarliga varor (exempelvis gasol och bensin) får inte förvaras i lägenheten, på balkongen eller vinds-/källarförråd.

   

  Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för kontrollen. Fungerar inte brandvarnaren, kontakta felanmälan.

   

  Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum. Cyklar kan utgöra ett hinder och försvåra en utrymning.

   

  Dörrar till eller ifrån allmänna utrymmen får inte lämnas öppna eller blockeras.

   

  I garage får endast uppställning av bil ske. Ingen annan förvaring får ske på eller i anslutning till garageplatsen (däck med mera). Inte heller några brandfarliga varor får förvaras där, annat än reservdunk som finns placerad i bil.

   

  Gångar i källare och/eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods. Returpapper och grovsopor såsom kartonger, möbler eller liknande får heller inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen utan ska lämnas till återvinning eller på, av fastighetsägaren, anvisad plats.

   

  Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.

   

  Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger.

   

  Skriv gärna ut dokumentet genom att klicka här.

Flytta in och flytta ut

 • När får jag tillträde till lägenheten?

  Svar:

  Har du skrivit på hyreskontraktet och inget annat har avtalats får du tillträde till lägenheten kl. 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla.

   

  Börjar hyresavtalet gälla en lördag, söndag eller helgdag får du tillträde och kan flytta in första vardagen efter detta datum.

 • Hur gör jag flyttanmälan och eftersänder min post?

  Svar:

  Adressändring, eftersändning och/eller lagring av post beställer du hos Svensk Adressändring (www.adressandring.se) som samarbetar med Postnord.

 • Hur säger jag upp min lägenhet?

  Svar:

  Du måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt alternativt e-posta ett inskannat dokument där din namnteckning framgår.

   

  Uppsägningstiden är vanligtvis tre månader, om inget annat avtalats, och räknas från och med närmast kommande månadsskifte.

   

  När du har sagt upp lägenheten måste du vara beredd på att visa den för den eller de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Antingen tar Bostadsförmedlingen eller någon från Einar Mattsson kontakt med dig för att komma överens om en tid som passar er båda.

   

  På baksidan av ditt hyreskontrakt finns möjlighet att fylla i uppsägning, du kan även ladda ner den här blanketten för att säga upp din bostad.

   

  Uppsägningen skickas till:


  Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

  Box 17143

  104 62  Stockholm

 • När måste jag lämna lägenheten vid utflyttning?

  Svar:

  Du måste lämna lägenheten senast dagen efter att hyrestiden har löpt ut.

   

  Du måste hålla lägenheten tillgänglig till den nya hyresgästen som ska tillträda senast klockan 12.00 denna dag.

   

  Infaller den dag hyrestiden går ut en lördag, söndag eller helgdag så ska lägenheten hållas tillgänglig den första vardagen därefter.

 • Hur lång uppsägningstid har dödsbo?

  Svar:

   Vid dödsfall är uppsägningstiden en (1) kalendermånad om uppsägningen sker inom en månad från dödsfallet.

   

  Missar man tidsfristen gäller vanlig uppsägningstid för bostadslägenheter, det vill säga tre månader.

   

  Uppsägningen skall alltid vara skriftlig och undertecknad av samtliga dödsbodelägare, eller av den som har fullmakt att företräda dödsboet.

   

  Till uppsägningen ska registerutdrag som styrker dödsbodelägare bifogas.


  Uppsägningen skickas till:

  Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

  Box 17143

  10462 Stockholm

Andrahandsuthyrning, lägenhetsbyte och överlåtelse

 • Har jag rätt att byta min hyreslägenhet?

  Svar:

  Om du vill byta din lägenhet och har hittat någon att byta med så måste lägenhetsbytet godkännas av Einar Mattsson samt den eller de andra hyresvärdar som kan vara inblandade.

   

  Möjligheten att byta sin lägenhet gäller alla som har ett förstahandskontrakt. Läs mer

 • Jag har en vän som ska flytta från sin lägenhet. Kan han överlåta den till mig?

  Svar:

  Nej, lägenheten kan inte överlåtas till annan person i detta fall.

   

  Vill ni veta mer om vad som gäller, får din vän kontakta sin bostadskonsulent.

 • Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand när jag studerar på annan ort?

  Svar:

  Ja, studier på annan ort är en godkänd anledning men det måste styrkas och du behöver ett skriftligt tillstånd från oss.

   

  Lämna in ansökan i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja.

   

  Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning hittar du under fliken boende på startsidan, klicka sedan på andrahandsuthyrning.

   

  Du står fortfarande som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du är registrerad som hyresgäst på kontraktet, även när du hyr ut i andra hand.

   

  Olaga andrahandsuthyrning kan medföra att du förlorar din hyresrätt.

   

  Läs mer om andrahandsuthyrning