Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB erbjuder förvaltningstjänster till fastighetsägare i Storstockholm. Vi har en unik förståelse för fastighetsägarens affär och vi hjälper till att utveckla fastigheten genom hela dess livscykel. Våra lösningar är genomtänkta, framsynta och präglas av stor omtanke om de boende.

Einar Mattsson Byggnads AB arbetar alltid med hållbara material och beprövade metoder. Vår långa byggmästartradition genomsyras av ett kvalitetstänkande som vi aldrig släpper. Vi har en effektiv kundprocess som säkrar att vi lever upp till det vi lovar.

Hög kvalitetsnivå för fastighetsägarens bästa 

För oss är det viktigt att säkerställa en hög kvalitetsnivå på våra arbeten och vi arbetar systematiskt med dessa frågor. Vi har alltid fastighetsägarens bästa för ögonen, arbetar med goda relationer och levererar produkter av hög kvalitet. 

Ständiga förbättringar

Vårt ledningssystem är BF9K -certifierat. Det innebär att vi arbetar strategiskt och systematiskt med ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan, effektivisera vårt arbete och möta våra kunders förväntningar. I vårt dagliga arbete utgår vi från en verksamhetspolicy som beskriver vårt förhållningssätt avseende kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet.

Vi värnar om miljön

Vårt starka fokus på hållbarhet gör det naturligt för oss att minimera vår påverkan på miljön som beaktas vid såväl projektering, produktion som förvaltning. Därför försöker vi alltid föreslå våra kunder miljövänliga alternativ.